Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
5 dagen | De realiteit in het planschaderecht
Lees hier het artikel De realiteit in het planschaderecht uit het tijdschrift Praktijk Omgevingsrech...
Bron: Gloudemans
17 dagen | Besluit van 28 februari 2015, nr. 2015000324 (Wijchen)
Besluit van 28 februari 2015, nr. 2015000324, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 8 april 2015, zaaknummer 201402068/1/R1 (Dinkelland, bestemmingsplan “Saasveld - Recreatiepark ’t Satersloo")
Voor het begrip belanghebbende is de gebruikelijke overweging / redenering van de Afdeling in deze u...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 8 april 2015, zaaknummer 201309196/1/R3 (Oisterwijk, bestemmingsplan “Bedrijventerrein Oisterwijk")
Deze uitspraak is op zich interessant voor het begrip van een aangewezen bouwplan en dat de planrege...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 8 april 2015, zaaknummer 201405136 (Oss)
De deskundige was hier tot het oordeel gekomen dat er geen aanleiding was een verhoogd normaal maats...
Bron: Gloudemans
25 dagen | ABRS 1 april 2015, zaaknummer 201405121 (Hardinxveld-Giessendam)
Uitspraak waarin de Afdeling van mening is dat de geleden directe schade tot het maatschappelijk ris...
Bron: Gloudemans
26 dagen | 25-jarig jubileum Ad van Heesbeen
Ter ere van het 25-jarig jubileum van Ad van Heesbeen bij Gloudemans heeft op 30 maart jl. een feest...
Bron: Gloudemans
27 dagen | Leidraad inbrengwaarde (2e druk)
De tweede druk van de Leidraad inbrengwaarde is uitgereikt aan de heren Frederik de Bruijne en Berto...
Bron: Gloudemans
31 dagen | Vacature Junior Planeconoom / Taxateur
Gloudemans heeft een vacature voor een Junior Planeconoom / Taxateur.
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure