Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
2 dagen | Betalingsrechten
Te koop zijn betalingsrechten met een waarde van € 249,02 per recht (referentiejaar 2017). Vraagprij...
Bron: Gloudemans
5 dagen | Drie exploitatieplannen vastgesteld door de gemeente Gilze en Rijen
Exploitatieplannen, worden ze nog vastgesteld? Jazeker! In samenwerking met de gemeente Gilze en Rij...
Bron: Gloudemans
9 dagen | Velddriel, pachtgrond aan de Kooiheuvelweg – bij inschrijving
Bij inschrijving wordt aangeboden de pachtgrond gelegen aan de Kooiheuvelweg te Velddriel, groot ca....
Bron: Gloudemans
10 dagen | Waalwijk, Sint Jansplein 21
Te huur is het 4-kamerappartement Sint Jansplein 21 te Waalwijk. Het bericht Waalwijk, Sint Jansplei...
Bron: Gloudemans
18 dagen | 08-03-2017 / ABRS – waardering recreatiewoning (Apeldoorn)
In deze uitspraak staat de waardering van het direct geleden nadeel centraal. De taxateur was uitgeg...
Bron: Gloudemans
19 dagen | 7 maart 2017 / RB Den Bosch – geen planologische verslechtering agv verhoging spoorlijn over Zuid-Willemsvaart
De eigenaren van een aantal woningen in Rosmalen willen een schadevergoeding vanwege de verhoging va...
Bron: Gloudemans
38 dagen | Besluit van 25 januari 2017, nr 2017000112 (Horst aan de Maas)
Besluit van 25 januari 2017, nr 2017000112 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de...
Bron: Gloudemans
39 dagen | Grondexploitatieovereenkomsten getekend voor plan Hooghkamer in Voorhout
Op 9 februari 2017 tekenen de gemeente Teylingen, Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwproje...
Bron: Gloudemans
45 dagen | Regeling plankosten exploitatieplan
Op 6 februari 2017 is in de Staatscourant de regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plan...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure