Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
3 dagen | Wamel, perceel weiland aan de Dalenstraat en Weteringstraat
Te koop is een perceel weiland, gelegen aan de Dalenstraat en Weteringstraat te Wamel, kadastraal be...
Bron: Gloudemans
3 dagen | Cromvoirt, percelen cultuurgrond aan de Cromvoirtsedijk
Te koop zijn de percelen cultuurgrond, gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van ...
Bron: Gloudemans
3 dagen | Schalkhaar, perceel weiland aan de Frieswijkerweg
Te koop is een perceel weiland, gelegen aan de Frieswijkerweg te Schalkhaar, kadastraal bekend gemee...
Bron: Gloudemans
4 dagen | ABRS 28 januari 2015, zaaknummer 201405157 (Zuid-Holland)
De Afdeling is in deze uitspraak van mening dat voor de vergoeding van schade als gevolg van de aanl...
Bron: Gloudemans
4 dagen | ABRS 28 januari 2015, zaaknummer 201403349 (Krimpen aan de IJssel)
Een bevestiging van de jurisprudentie dat de rechter een door een bestuursorgaan aan zijn besluitvor...
Bron: Gloudemans
4 dagen | ABRS 28 januari 2015, zaaknummer 201403892/1/R6 (Teylingen, exploitatieplan "Hooghkamer 2011, 1e herziening")
In deze uitspraak komt de 1e herziening van het vastgestelde exploitatieplan Hooghkamer 2011 aan de ...
Bron: Gloudemans
5 dagen | Besluit van 11 december 2014, nr. 2014002380 (Teylingen)
Besluit van 11 december 2014, nr. 2014002380, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in...
Bron: Gloudemans
5 dagen | Doornenburg, percelen cultuurgrond nabij de Krakkedel
Te koop zijn de percelen cultuurgrond, gelegen nabij de Krakkedel te Doornenburg, gezamenlijk groot ...
Bron: Gloudemans
10 dagen | Haaren, perceel cultuurgrond aan het Geversteegje, bij inschrijving
Te koop bij inschrijving is het perceel cultuurgrond, gelegen aan het Geversteegje te Haaren, groot ...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure