Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
9 dagen | 20 juli 2016 / ABRS – voorzienbaarheid o.b.v. bestemmingsplan (De Wolden)
Bevestiging van vaste rechtspraak dat in het kader van voorzienbaarheidsonderzoek ook gekeken mag wo...
Bron: Gloudemans
9 dagen | 20 juli 2016 ABRS – passieve risicoaanvaarding en overgangsrecht (Apeldoorn)
De gemeente had in een nieuw bestemmingsplan de bouwmogelijkheden van een locatie afgehaald. Tegelij...
Bron: Gloudemans
23 dagen | 6 juli 2016 / ABRS – voorzienbaarheid (Doesburg)
In totaal zes uitspraken waarin de Afdeling ingaat op diverse aspecten van voorzienbaarheid waaronde...
Bron: Gloudemans
32 dagen | Besluit van 19 mei 2016, nr. 2016000834 (Leiden, Oegstgeest, Katwijk en Wassenaar)
Besluit van 19 mei 2016, nr. 2016000834, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de g...
Bron: Gloudemans
32 dagen | Besluit van 19 mei 2016, nr. 2016000833 (Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg)
Besluit van 19 mei 2016, nr. 2016000833, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de g...
Bron: Gloudemans
32 dagen | Besluit van 19 mei 2016, nr. 2016000835 (Leiden, Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg)
Besluit van 19 mei 2016, nr. 2016000835, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de g...
Bron: Gloudemans
39 dagen | Besluit van 26 mei 2016, nr. 2016000895 (Veldhoven)
Besluit van 26 mei 2016, nr. 2016000895 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de ge...
Bron: Gloudemans
44 dagen | Besluit van 27 mei 2016, nr. 2016000899 (Echt-Susteren)
Besluit van 27 mei 2016, nr. 2016000899 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de ge...
Bron: Gloudemans
44 dagen | 15 juni 2016 / ABRS – NMR
Appellant exploiteert een supermarkt aan het Stuyvesantplein te Haarlem. In 2010 is de supermarkt ve...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure