Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
5 dagen | Vacature Junior Planeconoom / Taxateur
Gloudemans heeft een vacature voor een Junior Planeconoom / Taxateur.
Bron: Gloudemans
11 dagen | Onafhankelijke advisering
Beleid adviseren zonder vooringenomenheid.
Bron: Gloudemans
13 dagen | ABRS 18 maart 2015, zaaknummer 201300621/2/A2 (Roermond)
Het betreft hier de tweede tussenuitspraak in een zaak waar schade wordt geclaimd als gevolg van de ...
Bron: Gloudemans
13 dagen | ABRS 18 maart 2015, zaaknummer 201405942 (Albrandswaard)
Vooruitlopend op het van kracht worden van het bestemmingsplan had de gemeente vrijstelling ex artik...
Bron: Gloudemans
20 dagen | Besluit van 10 februari 2015, nr. 2015000212 (Brummen)
Besluit van 10 februari 2015, nr. 2015000212, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in...
Bron: Gloudemans
27 dagen | ABRS 4 maart 2015, zaaknummer 201304978 (Tilburg)
Uitspraak waarin de Afdeling de standaardoverweging opneemt voor wat betreft de door de benadeelde i...
Bron: Gloudemans
27 dagen | Besluit van 29 januari 2015, nr. 2015000163 (Borger-Odoorn)
Besluit van 29 januari 2015, nr. 2015000163, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in ...
Bron: Gloudemans
32 dagen | 25-jarig jubileum Ad van Heesbeen
Op maandag 30 maart 2015 vieren wij het 25-jarig jubileum van Ad van Heesbeen bij Gloudemans.
Bron: Gloudemans
41 dagen | ABRS 18 februari 2015, zaaknummer 201406300/1/R6 (Sint-Michielsgestel, bestemmingsplan “Beekveld")
Voor een aantal onderdelen is deze uitspraak relevant voor de praktijk van exploitatieplannen. Dit z...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure