Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
12 dagen | 18 mei 2016 / ABRS – voorzienbaarheid aandelenoverdracht (Schiphol)
Anders dan appellant had betoogd, ligt het volgens de Afdeling niet in de rede bij de beantwoording ...
Bron: Gloudemans
12 dagen | 18 mei 2016 / ABRS – voorzienbaarheid aandelenoverdracht (Schiphol)
Anders dan appellant had betoogd, ligt het volgens de Afdeling niet in de rede bij de beantwoording ...
Bron: Gloudemans
21 dagen | Beëdiging NVM
Gloudemans is lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). (9 mei 20...
Bron: Gloudemans
26 dagen | 4 mei 2016 / ABRS – maatschappelijk risico directe schade en waardering gedoogsituatie (Bergen)
Appellant voert meerdere beroepsgronden aan. Eén daarvan was dat de recreatiewoning werd gedoogd en ...
Bron: Gloudemans
26 dagen | 4 mei 2016 / ABRS – 5% waardedaling woning onder normaal maatschappelijk risico
Appellant was van 2004 tot 27 juli 2015 eigenaar en bewoner van een bovenwoning te Den Haag. Hij hee...
Bron: Gloudemans
26 dagen | 4 mei 2016 / ABRS – Aanpassingen Prinses Margrietkanaal geen planschade maar nadeelcompensatie
Appellant exploiteert een melkveebedrijf te Dijken en is pachter van drie aan de Jeltesloot grenzend...
Bron: Gloudemans
26 dagen | 4 mei 2016 / ABRS – Aanpassingen Prinses Margrietkanaal normaal maatschappelijke ontwikkeling
Appellant exploiteert een melkveebedrijf te Dijken en is pachter van drie aan de Jeltesloot grenzend...
Bron: Gloudemans
46 dagen | Artikel "De planschadetaxatie"
In het vakblad PRO (Praktijk Omgevingsrecht) is het artikel De planschadetaxatie geplaatst, geschrev...
Bron: Gloudemans
48 dagen | Wageningen, pachtgrond bij inschrijving, gelegen aan de Haarweg (INSCHRIJVING GESLOTEN)

Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure