Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
14 dagen | Vacature Planeconoom / taxateur
Wij zijn op zoek naar een Planeconoom / taxateur
Bron: Gloudemans
15 dagen | 27 januari 2016 / deskundigenkosten (Lingewaal)
Bevestiging van eerdere uitspraak dat onder redelijkerwijs gemaakte kosten in artikel 6.5 Wro niet d...
Bron: Gloudemans
15 dagen | 27 januari 2016 / Passieve risicoaanvaarding (Ede)
Op basis van het voorbereidingsbesluit had benadeelde kunnen voorzien dat het in de toekomst niet me...
Bron: Gloudemans
15 dagen | 27 januari 2016 / waarde afhankelijk van bestemming object (Utrechtse Heuvelrug)
Object was per peildatum bestemd tot agrarische bedrijfswoning. Deskundige had dan ook ten onrechte ...
Bron: Gloudemans
16 dagen | Kerkdriel, perceel landbouwgrond aan de Veersteeg
Te koop is een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Veersteeg te Kerkdriel, ter grootte van 0.27.20...
Bron: Gloudemans
16 dagen | Nistelrode, perceel bos aan de Dintherseweg
Te koop is een perceel bos, gelegen aan de Dintherseweg te Nistelrode, ter grootte van 0.17.40 ha.
Bron: Gloudemans
16 dagen | Hedel, perceel landbouwgrond aan de Maasdijk
Te koop is een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Maasdijk te Hedel, ter grootte van 1.48.60 ha.
Bron: Gloudemans
16 dagen | Schaijk, perceel bos aan de Franse baan
Te koop is een perceel bos, gelegen aan de Franse Baan te Schaijk, ter grootte van 2.43.60 ha.
Bron: Gloudemans
16 dagen | Schaijk, perceel bos aan de Rijksweg
Te koop is een perceel bos, gelegen aan de Rijksweg en de Kleefsestraat te Schaijk, ter grootte van ...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure