Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
15 dagen | ABRS 6 augustus 2014, zaaknummer 201310636 (Slochteren)
Er worden strenge eisen gesteld aan een contra-expertise. Zo moet in de expertise worden aangegeven ...
Bron: Gloudemans
15 dagen | ABRS 6 augustus 2014, zaaknummer 201311465 (Breda)
Het streekplan van de provincie bepaalde dat een bepaald gebied als Centraal stedelijk gebied is aan...
Bron: Gloudemans
15 dagen | ABRS 6 augustus 2014, zaaknummer 201310319 (Rotterdam)
De omstandigheid dat de in het advies neergelegde waardebepaling van de woning niet met een afzonder...
Bron: Gloudemans
15 dagen | ABRS 6 augustus 2014, zaaknummer 201305776 (Coevorden)
Leuke uitspraak waarin de Afdeling ingaat op het telen van gewassen op de gronden en het effect hier...
Bron: Gloudemans
15 dagen | ABRS 6 augustus 2014, zaaknummer 201206821 (Son en Breugel)
Betreft einduitspraak waarbij wij als kantoor naar aanleiding van de tussenuitspraak gevraagd zijn n...
Bron: Gloudemans
22 dagen | ABRS d.d. 30 juli 2014, 201310602/1/A2 / HOV-baan - NMR
Appellant in deze kwam in verweer tegen het besluit dat toepassing was gegeven aan een drempel met e...
Bron: Gloudemans
22 dagen | ABRS 30 juli 2014, zaaknummer 201401297 (De Wolden)
Tussenuitspraak van de Afdeling naar aanleiding waarvan de gemeente twee onderdelen van de planverge...
Bron: Gloudemans
22 dagen | Regulated firm by RICS
Gloudemans als eerste in haar branche “Regulated firm by RICS” (30 juli 2014)
Bron: Gloudemans
29 dagen | ABRS 23 juli 2014, zaaknummer 201310280 (Overbetuwe)
De Afdeling bevestigt hier dat bij de beoordeling van de voorzienbaarheid rekening mag worden gehoud...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open verbeterformulier