Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
3 dagen | Brief Grondbeleid
Minister Schultz van Haegen heeft deze week een brief verstuurd naar de Tweede Kamer met als onderwe...
Bron: Gloudemans
8 dagen | Cursus Onteigening en bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht
Stijn Berns en Frederik de Bruijne geven training bij KPE - Educatie bouw en Vastgoed. Zij verzorgen...
Bron: Gloudemans
8 dagen | Gloudemans sponsort voetbalteam
Gloudemans sponsort voetbalteam E1 van Margriet uit Oss. (20 november 2015)
Bron: Gloudemans
24 dagen | 4 november 2015 / ABRS – akoestisch onderzoek (Infrastructuur en Milieu)
De deskundige heeft in deze casus terecht mogen kijken naar het akoestisch onderzoek teneinde een in...
Bron: Gloudemans
24 dagen | 4 november 2015 / ABRS – maatschappelijk risico (Heiloo)
Een haast model-gevalletje schade die binnen het normaal maatschappelijk risico valt.
Bron: Gloudemans
37 dagen | Besluit van 23 september 2015, nr. 2015001612 (Franekeradeel)
Besluit van 23 september 2015, nr. 2015001612, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening i...
Bron: Gloudemans
37 dagen | Besluit van 23 september 2015, nr. 2015001613 (Molenwaard)
Besluit van 23 september 2015, nr. 2015001613 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in...
Bron: Gloudemans
40 dagen | ABRS 19 oktober 2015, zaaknummer 201506639/2/R6 (Den Haag, bestemmingsplan "Wijnhavenkwartier en Spuiplein")
Wat is de relatie tussen het exploitatieplan en de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingspla...
Bron: Gloudemans
45 dagen | ABRS 14 oktober 2015, zaaknummer 201309182/1/R2 en 201307579/1/R2 (Lelystad, bestemmingsplan en exploitatieplan "Lelystad - Larserknoop")
In deze uitspraak komt naar voren dat het beroep van RDW tegen (financiële delen van) het exploitati...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure