Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
22 dagen | Besluit van 7 oktober 2016, nr. 2016001730 (Bladel)
Besluit van 7 oktober 2016, nr. 2016001730 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de...
Bron: Gloudemans
26 dagen | Huissen, NSW-landgoed De Brouwketel met natuurgronden
Te koop is NSW-landgoed De Brouwketel met natuurgronden van meer dan 5 ha, 350 m2 woonruimte gelegen...
Bron: Gloudemans
27 dagen | 09-11-2016 / ABRS – voorzienbaarheid (Amsterdam)
Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat niet is vereist dat de koper zich daadwerkelijk bewust w...
Bron: Gloudemans
35 dagen | Oss, percelen landbouwgrond aan de Munlaan
Te koop zijn vier percelen cultuurgrond, gelegen aan de Munlaan te Oss, ter grootte van respectievel...
Bron: Gloudemans
35 dagen | Kerkdriel, perceel landbouwgrond aan de Werststeeg (VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD)
Te koop is een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Werststeeg te Kerkdriel, ter grootte van 0.34.7...
Bron: Gloudemans
35 dagen | Velddriel, perceel landbouwgrond aan de Provincialeweg
Te koop is een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Provincialeweg te Velddriel, ter grootte van 0....
Bron: Gloudemans
71 dagen | Besluit van 23 augustus 2016, nr. 2016001393 (Barneveld)
Besluit van 23 augustus 2016, nr. 2016001393 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in ...
Bron: Gloudemans
78 dagen | Besluit van 25 augustus 2016, nr. 2016001442 (Zwolle en Dalfsen)
Besluit van 25 augustus 2016, nr. 2016001442 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in ...
Bron: Gloudemans
78 dagen | Besluit van 23 augustus 2016, nr 2016001392 (Tilburg)
Besluit van 23 augustus 2016, nr 2016001392 tot aanwijzing van een onroerende zaken ter onteigening ...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure