Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
3 dagen | 24-08-2016 / ABRS – omvang schade / voordeel plaatsing scherm / deskundigenkosten (Heerlen en Voerendaal)
De gemeenten Heerlen en Voerendaal hebben bestemmingsplannen vastgesteld voor de aanleg van een verb...
Bron: Gloudemans
3 dagen | 24-08-2016 / ABRS – percentage waardevermindering (Boxtel)
De deskundige had hier in het advies toegelicht dat zij bij de taxatie gebruik heeft gemaakt van een...
Bron: Gloudemans
10 dagen | 17-08-2016 / ABRS – maximale of reële invulling (Steenwijkerland)
De deskundige was uitgegaan van een reële uitleg van de planvoorschriften. Zo was het volgens hem ni...
Bron: Gloudemans
10 dagen | 17-08-2016 / ABRS – hoogspanningsleidingen (Slochteren)
Het betreft hier de einduitspraak in de zaak van 16 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3819). Er komen ...
Bron: Gloudemans
23 dagen | Besluit van 29 juni 2016, nr. 2016001156 (Zwolle en Dalfsen)
Besluit van 29 juni 2016, nr. 2016001156, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de ...
Bron: Gloudemans
23 dagen | Besluit van 29 juni 2016, nr. 2016001155 (Dordrecht)
Besluit van 29 juni 2016, nr. 2016001155, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de ...
Bron: Gloudemans
24 dagen | 3 augustus 2016 / ABRS – égalité-beginsel en concurrentie
Aanvrager heeft verzocht om vergoeding van de schade die hij stelt te hebben geleden als gevolg van ...
Bron: Gloudemans
26 dagen | Besluit van 13 juni 2016, nr. 2016000996 (Tilburg)
Besluit van 13 juni 2016, nr. 2016000996 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de g...
Bron: Gloudemans
31 dagen | 27 juli 2016 / ABRS – standpunt rechter in andere zaak, taxatie en deskundigenkosten (Vught)
In een eerdere uitspraak aangaande de aanvraag bouwvergunning kwam de rechtbank tot het oordeel dat ...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure