Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
6 dagen | ABRS 23 juli 2014, zaaknummer 201310280 (Overbetuwe)
De Afdeling bevestigt hier dat bij de beoordeling van de voorzienbaarheid rekening mag worden gehoud...
Bron: Gloudemans
13 dagen | ABRS 16 juli 2014, zaaknummer 201307584 (Tilburg)
De rechtbank kwam tot het oordeel dat de bouw van patiowoningen in een bestaande woonwijk gezien kon...
Bron: Gloudemans
13 dagen | ABRS 16 juli 2014, zaaknummer 201306990 (Heerlen)
Centraal staat de vraag of de schade door onteigening voldoende anderszins was verzekerd. Nee, aldus...
Bron: Gloudemans
13 dagen | ABRS 16 juli 2014, zaaknummer 201307584 (Tilburg)
De rechtbank kwam tot het oordeel dat de bouw van patiowoningen in een bestaande woonwijk gezien kon...
Bron: Gloudemans
13 dagen | ABRS 16 juli 2014, zaaknummer 201307584 (Tilburg)
De rechtbank kwam tot het oordeel dat de bouw van patiowoningen in een bestaande woonwijk gezien kon...
Bron: Gloudemans
13 dagen | ABRS 16 juli 2014, zaaknummer 201309494 (Waalwijk)
In navolging van de uitspraak van 1 mei 2013 (Eemsmond) is de Afdeling van mening dat ook bij indire...
Bron: Gloudemans
20 dagen | ABRS 9 juli 2014, zaaknummer 201308742 (Geldrop-Mierlo)
Ons kantoor was als deskundige betrokken bij deze zaak. De vraag die aan de orde was was of het nade...
Bron: Gloudemans
27 dagen | ABRS 2 juli 2014, zaaknummer 201308010 (Deventer)
De aanvraag om tegemoetkoming was afgewezen omdat benadeelden het risico passief hadden aanvaard.
Bron: Gloudemans
32 dagen | Besluit van 27 juni 2014, nr. 2014001257 (Voorst)
Besluit van 27 juni 2014, nr. 2014001257, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de ...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open verbeterformulier