Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
2 dagen | 25-jarig jubileum Ad van Heesbeen
Op maandag 30 maart 2015 vieren wij het 25-jarig jubileum van Ad van Heesbeen bij Gloudemans.
Bron: Gloudemans
11 dagen | ABRS 18 februari 2015, zaaknummer 201406300/1/R6 (Sint-Michielsgestel, bestemmingsplan “Beekveld")
Voor een aantal onderdelen is deze uitspraak relevant voor de praktijk van exploitatieplannen. Dit z...
Bron: Gloudemans
11 dagen | ABRS 18 februari 2015, zaaknummer 201404016/1/R6 (Den Haag, bestemmings- en exploitatieplan “Madestein-Vroondaal")
In deze uitspraak komen veel onderdelen voor een exploitatieplan naar voren. De hoofdpunten zijn: st...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 11 februari 2015, zaaknummer 201403535/1/R1 (Kampen, bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder")
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet, voor een verplichting van vaststelling van een exp...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 11 februari 2015, zaaknummer 201401736/1/R6 (Projectplan Waterwet Inrichting IJsseldelta-Zuid (Reevediep)
In deze uitspraak komt de onderlinge relatie van het bestemmingsplan en exploitatieplan aan de orde.
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 11 februari 2015, zaaknummer 201403535/1/R1 (Kampen, bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder")
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet, voor een verplichting van vaststelling van een exp...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 11 februari 2015, zaaknummer 201404728 ('s-Hertogenbosch)
Appellant had het object bij akte van schenking en levering in eigendom verkregen op een moment waar...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 11 februari 2015, zaaknummer 201401297 (De Wolden)
De deskundige in deze zaak had gesteld dat er geen aanleiding was om aan te nemen dat de krachtens a...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 11 februari 2015, zaaknummer 201403535/1/R1 (Kampen, bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder")
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet, voor een verplichting van vaststelling van een exp...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure