Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
11 dagen | 19-04-2017 / ABRS – causaal verband / terugkomen op tussenuitspraak (minister van I&M)
Het komt niet vaak voor, maar de Afdeling komt hier terug op een eerdere tussenuitspraak. Uiteindeli...
Bron: Gloudemans
11 dagen | 19-04-2017 / ABRS – directe schade (Brunssum)
Naar aanleiding van een eerdere tussenuitspraak van de Afdeling heeft de gemeente ons verzocht te be...
Bron: Gloudemans
18 dagen | 12-04-2017 / ABRS – categorie-indeling schade (licht, zwaar enz.), kwalificatie nadeel
De Afdeling gaat hier nader in op de kwalificatie van het nadeel in relatie tot de omvang van de sch...
Bron: Gloudemans
18 dagen | 12-04-2017 / ABRS – maximaal of reëel (Kerkrade)
De rechtbank in deze had overwogen dat moest worden uitgegaan van hetgeen reëel was in plaats van he...
Bron: Gloudemans
24 dagen | Plankostenscan vanaf 1 april 2017 in werking getreden voor exploitatieplannen
Met ingang van 1 april 2017 is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde pl...
Bron: Gloudemans
24 dagen | Heesch, pachtgrond aan de Raktstraat/Zoggelsestraat – bij inschrijving (gesloten)
Bij inschrijving wordt aangeboden de pachtgrond gelegen aan de Raktstraat/Zoggelsestraat te Heesch, ...
Bron: Gloudemans
31 dagen | Oudenbosch investeert in religieus erfgoed
Door verschillende partijen is een plan gemaakt voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen ...
Bron: Gloudemans
37 dagen | Bestemmingsplan verbrede reikwijdte – Schokkerhoek, Urk
Op Urk is Gloudemans als projectleiding betrokken bij de ontwikkeling van Schokkerhoek. Het betreft ...
Bron: Gloudemans
37 dagen | Ladder voor duurzame verstedelijking
Bij verschillende projecten krijgt Gloudemans te maken met de Ladder voor duurzame verstedelijking, ...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure