Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
2 dagen | Lithoijen, pachtgrond bij inschrijving
Bij inschrijving wordt aangeboden het gebruik van de percelen cultuurgrond gelegen aan de Batterijst...
Bron: Gloudemans
3 dagen | Riel, pachtgrond bij inschrijving
Bij inschrijving wordt aangeboden het gebruik van de percelen cultuurgrond, gelegen aan/nabij het Za...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 3 december 2014, zaaknummer 201401743 (Winterswijk)
Appellant stelde dat de komst van een woonwijk schade met zich brengt voor zijn agrarisch bedrijf. D...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 3 december 2014, zaaknummer 201401611 (Winterswijk)
De deskundige heeft bij de waardering van de gronden voorzien van de bestemming sportterrein terecht...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 3 december 2014, zaaknummer 201311000/1/R2 (Baarn, bestemmingsplan “Baarn Noord”)
Appellant voert aan dat een exploitatieplan vereist is, omdat de bouwmogelijkheden zijn verkleind te...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 3 december 2014, zaaknummer 201403726 (Hillegom)
Tussenuitspraak van de Afdeling waarin de Afdeling het hoger beroep deels gegrond verklaart en de ge...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 3 december 2014, zaaknummer 201403171 (Goeree-Overflakkee)
Ook dit is een tussenuitspraak. De deskundige heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de toename van he...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 3 december 2014, zaaknummer 201401817 (Cranendonck)
De Afdeling was van mening dat het college terecht betrokken heeft bij de planvergelijking dat het g...
Bron: Gloudemans
23 dagen | Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers, pachtgrond bij inschrijving
Bij inschrijving wordt aangeboden het gebruik van de percelen cultuurgrond, gelegen aan de Notel, de...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure