Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
9 dagen | Nieuwe pachtnormen 2015
De nieuwe pachtnormen die ingaan op 1 juli 2015 zijn bekend. Het Landbouw Economisch Instituut Wagen...
Bron: Gloudemans
10 dagen | Onafhankelijke advisering
Beleid adviseren zonder vooringenomenheid.
Bron: Gloudemans
14 dagen | ABRS 13 mei 2015, zaaknummer 201405747 (Oudewater)
Naar aanleiding van het ingestelde beroep had de rechtbank de StAB ingeschakeld. Op basis van het ad...
Bron: Gloudemans
19 dagen | Nistelrode, perceel bosgrond aan de Dintherseweg
Te koop is het perceel bosgrond kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie I nummer 440, groot 0....
Bron: Gloudemans
21 dagen | ABRS 6 mei 2015, zaaknummer 201401637/1/R1 (Echt-Susteren, bestemmings- en exploitatieplan “Centrum Susteren")
Deze uitspraak is interessant voor de samenstelling, onderbouwing, motivering en inhoud van een expl...
Bron: Gloudemans
21 dagen | ABRS 6 mei 2015, zaaknummer 201409222/1/R6 (Nijmegen, bestemmingsplan “Buitengebied Valburg – 16 (Windturbines A15)”)
In deze uitspraak waar geen exploitatieplan was vastgesteld komt de gebruikelijke redenering van de ...
Bron: Gloudemans
27 dagen | Nuenen, bouwkavel aan de karakteristieke straat Berg
Te koop is een riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden, gelegen aan de karakteristieke st...
Bron: Gloudemans
28 dagen | Besluit van 24 maart 2015, nr. 2015000498 (Steenbergen)
Besluit van 24 maart 2015, nr. 2015000498, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de...
Bron: Gloudemans
28 dagen | ABRS 29 april 2015, zaaknummer 201403875/1/R3 (Veghel, bestemmings- en exploitatieplan “Bedrijventerrein Foodpark")
Deze uitspraak heeft een aantal onderdelen van (voorbereiding van vaststelling van) een exploitatiep...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure