Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
12 dagen | Workshop Overeenkomsten en Grondexploitatiewet
Op donderdag 30 oktober 2014 organiseert Gloudemans de workshop “Overeenkomsten en Grondexploitatiew...
Bron: Gloudemans
14 dagen | ABRS 17 september 2014, zaaknummer 201400413 (’s-Hertogenbosch)
Appellant, de ontwikkelaar, heeft aan een benadeelde planschade moeten uitbetalen. Het door hem inge...
Bron: Gloudemans
14 dagen | ABRS d.d. 17 september 2014 / Regeling Infrastructurele Voorzieningen Noord-Brabant 2006 - NMR
De doorgang via de westelijke zijde van de Dijkstraat is afgesloten geweest voor doorgaand verkeer a...
Bron: Gloudemans
14 dagen | ABRS 17 september 2014, zaaknummer 201310027 (Eindhoven)
Appellant had gesteld dat door de bouw van de dakopbouw bij de buren het aanzien van zijn woning wer...
Bron: Gloudemans
14 dagen | ABRS 17 september 2014, zaaknummer 201401268 (Bergeijk)
In deze uitspraak wordt nog eens bevestigd dat het vervallen van een onder het oude planologische re...
Bron: Gloudemans
21 dagen | ABRS 10 september 2014, zaaknummer 201310200 (Hengelo)
Interessante uitspraak voor wat betreft de wijze van berekening van de vraag of er sprake is van een...
Bron: Gloudemans
21 dagen | ABRS 10 september 2014, zaaknummer 201311283 (Oost-Gelre)
In deze uitspraak komt de Afdeling met een bevestiging van de hoofdregel dat bij de beoordeling of s...
Bron: Gloudemans
21 dagen | ABRS 10 september 2014, zaaknummer 201400479 (Doesburg)
Appellant had bij de gemeente Doesburg een claim neergelegd voor het beperken van de planologische m...
Bron: Gloudemans
42 dagen | ABRS d.d. 20 augustus 2014 / causaal verband en bewijslast
Bij besluit van 29 november 2005 heeft het college van de gemeente Waterland de Pelserbrug te Broek ...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure