Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
7 dagen | ABRS 26 augustus 2015, zaaknummer 201500817 (Aalten)
Appellant, exploitante van een agrarisch bedrijf met vleesvarkens, melkkoeien en bijbehorend jongvee...
Bron: Gloudemans
7 dagen | ABRS 26 augustus 2015, zaaknummer 201501644 (provincie Friesland)
Het feit dat de provincie de waarde van het tankstation onder het nieuwe planologische regime op nih...
Bron: Gloudemans
14 dagen | ABRS 19 augustus 2015, zaaknummer 20150688 (Hoogeveen)
In vergelijking met de oude uit te werken bestemming bracht het uitwerkingsplan schade met zich. Er ...
Bron: Gloudemans
27 dagen | Vinkel, Coppensdijk 16
Te koop is de vrijstaande woning (bungalow) met vrijstaande garage aan de Coppensdijk 16 te Vinkel.
Bron: Gloudemans
28 dagen | ABRS 5 augustus 2015, zaaknummer 201410343 (Schouwen-Duiveland)
Ter discussie stond de vraag of terecht in de planvergelijking was meegenomen dat op korte afstand v...
Bron: Gloudemans
28 dagen | Besluit van 2 juli 2015 nr. 2015001171 (Rheden)
Besluit van 2 juli 2015 nr. 2015001171 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de ...
Bron: Gloudemans
28 dagen | ABRS 5 augustus 2015, zaaknummer 201409637 (Rotterdam)
Op grond van het overgangsrecht mocht het bestaande horecagebruik onder het nieuwe bestemmingsplan w...
Bron: Gloudemans
28 dagen | ABRS 5 augustus 2015, zaaknummer 201409660 (Tholen)
Het college heeft onterecht aangenomen dat de ontwikkeling te voorzien was.
Bron: Gloudemans
28 dagen | ABRS 5 augustus 2015, zaaknummer 201500079 (Epe)
Onder verwijzing naar het bepaalde in het Bro merkt de Afdeling (nogmaals) op dat de voor- en nadele...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure