Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
9 dagen | Besluit van 25 januari 2017, nr 2017000112 (Horst aan de Maas)
Besluit van 25 januari 2017, nr 2017000112 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de...
Bron: Gloudemans
11 dagen | Grondexploitatieovereenkomsten getekend voor plan Hooghkamer in Voorhout
Op 9 februari 2017 tekenen de gemeente Teylingen, Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwproje...
Bron: Gloudemans
17 dagen | Regeling plankosten exploitatieplan
Op 6 februari 2017 is in de Staatscourant de regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plan...
Bron: Gloudemans
18 dagen | 08-02-2017 / ABRS – flexibiliteitsbepalingen bij directe schade (Eindhoven)
De gemeente stelt de vraag aan de orde of een uit te werken bestemming als onderdeel van het oude pl...
Bron: Gloudemans
19 dagen | Giesbeek, perceel cultuurgrond aan de Meentsestraat
Te koop is een perceel cultuurgrond, gelegen aan de Meentsestraat te Giesbeek Het bericht Giesbeek, ...
Bron: Gloudemans
25 dagen | Nistelrode, perceel cultuurgrond aan de Achterstraat (verkocht onder voorbehoud)
Te koop is het perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode, ter grootte van 1.48....
Bron: Gloudemans
27 dagen | Ingrijpende verandering huurkoop onroerende zaken
Op 1 januari 2017 is de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken ingetrokken en vervangen door een n...
Bron: Gloudemans
39 dagen | 18-01-2017 / Rb Zeeland West-Brabant – schaduwschade (Roosendaal)
Dat de onzekerheid over de toekomstige bestemming en de duur van de procedures om te komen tot vasts...
Bron: Gloudemans
45 dagen | ABRS 11 januari 2017, zaaknummer 201605094/1/R6 (Purmerend, bestemmings- en exploitatieplan “Klein Where 2016”)
In deze uitspraak komt naar voren dat de gemeente belanghebbenden bij een exploitatieplan in kennis ...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure