Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
3 dagen | Vacature Rentmeester / Taxateur
Op dit moment heeft Gloudemans een vacature voor een Rentmeester / Taxateur.
Bron: Gloudemans
4 dagen | Voornemen BBV tot herziening waardering Bouwgronden in exploitatie (BIE) en Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)
De Commissie BBV heeft haar voornemen gepubliceerd om de verslagleggingsregels rondom grondexploitat...
Bron: Gloudemans
4 dagen | Gloudemans betrokken bij taxatie verhuizend slachthuis
Medio 2017 verhuist het slachthuis van Nijmegen naar regionaal bedrijventerrein Laarakker in Haps. M...
Bron: Gloudemans
9 dagen | Gloudemans betrokken bij verkoop en herbestemming Arthur Koolkazerne
Het eerste monumentale gebouw van het kazerneterrein in Ede is verkocht aan De Bunte Vastgoed uit Ed...
Bron: Gloudemans
9 dagen | Afstudeeronderzoek herbestemming rijksmonumenten
De afgelopen maanden heeft Jouke van Campenhout in het kader van zijn opleiding HBO-Rechten aan de J...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 15 juli 2015, zaaknummer 201410534 (Halderberge)
Betreft uitspraak omtrent verzoek om schadevergoeding bij bestuursorgaan wegens gesteld onrechtmatig...
Bron: Gloudemans
18 dagen | ABRS 15 juli 2015, zaaknummer 201311156 (Zuidplas)
Uitspraak met een hele voorgeschiedenis. De casus draait om de wijze van taxeren (huurwaardekapitali...
Bron: Gloudemans
25 dagen | ABRS 8 juli 2015, zaaknummer 201309765/1/A1 (Leudal)
In deze zaak trad de gemachtigde in het voortraject op als deskundige namens benadeelden. Benadeelde...
Bron: Gloudemans
25 dagen | ABRS 8 juli 2015, zaaknummer 201410027 (Heumen)
Wat is de juiste volgorde? Eerst de vraag beantwoorden of de schade tot het maatschappelijk risico b...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure