Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
2 dagen | Ede, Driehoek 54
Te koop bij inschrijving is het voormalig evangelisatiegebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk ...
Bron: Gloudemans
10 dagen | ABRS 15 oktober 2014, zaaknummer 201400773 (Uithoorn)
Een uitspraak die ingaat op het kenbaarheidscriterium. In dit specifieke geval was de agenda van de ...
Bron: Gloudemans
10 dagen | ABRS 15 oktober 2014, zaaknummer 201311240 (Boxtel)
In de uitspraak wordt bevestigd dat voor wat betreft de maximale gebruiksmogelijkheden van het beste...
Bron: Gloudemans
10 dagen | ABRS 15 oktober 2014, zaaknummer 201310037 (Gouda)
Een ontwikkelaar was in hoger beroep gegaan tegen de toekenning van een tegemoetkoming in de schade....
Bron: Gloudemans
10 dagen | ABRS 15 oktober 2014, zaaknummer 201401879 (Geldrop-Mierlo)
Wij hebben de gemeente geadviseerd in deze zaak. De Afdeling verklaart het door aanvrager ingestelde...
Bron: Gloudemans
16 dagen | Besluit van 1 september 2014, nr. 2014001598 (Doetinchem)
Besluit van 1 september 2014, nr. 2014001598, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in...
Bron: Gloudemans
16 dagen | ABRS 9 oktober 2014, zaaknummer 201400952 (Arnhem)
De deskundige was van mening dat gezien de ruimtelijke structuur de planologische wijziging in de li...
Bron: Gloudemans
17 dagen | ABRS 8 oktober 2014, zaaknummer 201401998/1/R6 (Valkenswaard, exploitatieplan “Lage Heide wonen, 1e herziening”)
In deze uitspraak komt volgens mij voor het eerst inhoudelijk een herziening van een exploitatieplan...
Bron: Gloudemans
22 dagen | ABRS 1 oktober 2014, zaaknummer 201308301/3/R6 (Enschede, bestemmingsplan “Eschmarke Zuid West 2010” en exploitatieplan “Leuriks Oost”)
In deze einduitspraak komt de onderlinge relatie van het bestemmingsplan en exploitatieplan (nogmaal...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure