Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte biedt in de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om, in ruil voor de sanering van een intensieve veehouderij, waarbij de agrarische opstallen worden gesloopt en de dierenrechten worden doorgehaald, de bouw van ruimte-voor-ruimtewoningen op passende locaties in het buitengebied toe te staan. Voorwaarde is dat er minimaal 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en dat er op de desbetreffende locatie milieuwinst wordt bereikt. Wanneer een initiatiefnemer niet de mogelijkheid heeft een intensieve veehouderij te saneren, is er tevens de mogelijkheid om een ‘ruimte-voor-ruimtebouwtitel’ van de provincie te kopen.

Om realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken, dient de ontwikkeling ook planologisch geregeld te worden. Dit is een gemeentelijke taak. De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimteregeling op grond waarvan de gemeente meewerkt aan een planologische wijziging, worden veelal geborgd in een exploitatieovereenkomst.

Gloudemans kan u adviseren over de mogelijkheden van de regeling Ruimte voor Ruimte en het aanleveren van de bewijsstukken voor de bouwtitel.

Taxatie:                Een beoordeling of aan de voorwaarden van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt voldaan en
                            het aanleveren van bewijsstukken bouwtitel conform de provinciale voorwaarden.

Overeenkomst:   Wij stellen een exploitatieovereenkomst op waarin de afspraken over de regeling Ruimte voor
                            Ruimte zijn geborgd.
 
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
12 dagen | 15 juni 2016 / ABRS – Eindhoven: ontbreken causaal verband, NMR verlaagd naar 8%
Appellante stelt omzetschade te hebben geleden door verminderde bereikbaarheid van zijn onderneming ...
Bron: Gloudemans
12 dagen | ABRS 15 juni 2016, zaaknummer 201600505/1/R6 (Gemeente Ommen, bestemmingsplan "Buitengebied, Vechtoevers-Zuid, Ommen")
In deze uitspraak wordt het begrip belanghebbende iets aangescherpt. Appellant had een erfdienstbaar...
Bron: Gloudemans
12 dagen | Besluit van 27 mei 2016, nr. 2016000899 (Echt-Susteren)
Besluit van 27 mei 2016, nr. 2016000899 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de ge...
Bron: Gloudemans
12 dagen | 15 juni 2016 / ABRS – NMR
Appellant exploiteert een supermarkt aan het Stuyvesantplein te Haarlem. In 2010 is de supermarkt ve...
Bron: Gloudemans
12 dagen | Besluit van 27 mei 2016, nr. 2016000900 (Sittard-Geleen)
Besluit van 27 mei 2016, nr. 2016000900 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de ge...
Bron: Gloudemans
12 dagen | 15 juni 2016 / ABRS – Eindhoven: berekeningsmethode, drempel NMR verlaagd tot 8%, deskundigenkosten
AH Cassandraplein heeft verzocht om nadeelcompensatie omdat haar omzet is gedaald als gevolg van doo...
Bron: Gloudemans
12 dagen | ABRS 15 juni 2016, zaaknummer 201410484/1/R2 (Gemeente Barneveld Exploitatieplan "Harselaar-Driehoek 1e herziening")
In deze uitspraak over de 1e herziening van het exploitatieplan Harselaar-Driehoek wordt uitvoerig s...
Bron: Gloudemans
19 dagen | ABRS 8 juni 2016, zaaknummer 201508276/1/R4 (Albrandswaard, bestemmingsplan " Polder Albrandswaard")
Deze uitspraak gaat over het al dan niet verplicht zijn van het doen van een bijdrage aan het ingest...
Bron: Gloudemans
25 dagen | Woningen in historische paardenstal Ede
Op de voormalige Prins Mauritskazerne in Ede wordt een grote, historische paardenstal getransformeer...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure