Landelijk
Landelijk
Landelijk
Gloudemans is breed georiënteerd en deskundig op het gebied van beheer- en grondzaken. Ons werkterrein ligt zowel op het landelijk gebied (groen), het stedelijk gebied (rood), als in het realiseren van water (blauw). Met onze werkzaamheden leveren wij een bijdrage aan de maatschappelijke doeleinden op deze werkterreinen.
Welkom
Gloudemans Taxaties is een onafhankelijk en deskundig taxatiebureau. Door de beweging in de vastgoedmarkt is er meer dan ooit behoefte aan kwalitatief hoogwaardige taxaties. De taxaties dienen uitgevoerd te worden door ervaren en gekwalificeerde professionals die in staat zijn om een onafhankelijk waardeoordeel te verstrekken. Gloudemans heeft inmiddels ruim 100 jaar ervaring in het taxeren van vastgoed. Sinds eind 2012 hebben wij RICS (Royal Institution Of Chartered Surveyors) gecertificeerde taxateurs, waardoor wij ook grootschalig bedrijfsvastgoed in opdracht van financiers deskundig kunnen taxeren. RICS is een wereldwijde vastgoedautoriteit voor professionals in de gehele vastgoedsector. Vanuit de basisnormen waarin kwaliteit, integriteit, respect en verantwoordelijkheid als uitgangspunten gelden, voeren de leden hun werkzaamheden uit. De RICS is werkzaam in 146 landen en certificeert haar leden, waardoor zij wereldwijd de nakoming van de standaarden garandeert. Consistente taxaties van alle materiële en immateriële activa zijn een belangrijk element in dit proces. Lees meer >
nieuws
aanbod / gevraagd
actueel
11 dagen | 19-04-2017 / ABRS – causaal verband / terugkomen op tussenuitspraak (minister van I&M)
Het komt niet vaak voor, maar de Afdeling komt hier terug op een eerdere tussenuitspraak. Uiteindeli...
Bron: Gloudemans
11 dagen | 19-04-2017 / ABRS – directe schade (Brunssum)
Naar aanleiding van een eerdere tussenuitspraak van de Afdeling heeft de gemeente ons verzocht te be...
Bron: Gloudemans
18 dagen | 12-04-2017 / ABRS – categorie-indeling schade (licht, zwaar enz.), kwalificatie nadeel
De Afdeling gaat hier nader in op de kwalificatie van het nadeel in relatie tot de omvang van de sch...
Bron: Gloudemans
18 dagen | 12-04-2017 / ABRS – maximaal of reëel (Kerkrade)
De rechtbank in deze had overwogen dat moest worden uitgegaan van hetgeen reëel was in plaats van he...
Bron: Gloudemans
24 dagen | Plankostenscan vanaf 1 april 2017 in werking getreden voor exploitatieplannen
Met ingang van 1 april 2017 is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde pl...
Bron: Gloudemans
24 dagen | Heesch, pachtgrond aan de Raktstraat/Zoggelsestraat – bij inschrijving (gesloten)
Bij inschrijving wordt aangeboden de pachtgrond gelegen aan de Raktstraat/Zoggelsestraat te Heesch, ...
Bron: Gloudemans
31 dagen | Oudenbosch investeert in religieus erfgoed
Door verschillende partijen is een plan gemaakt voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen ...
Bron: Gloudemans
37 dagen | Bestemmingsplan verbrede reikwijdte – Schokkerhoek, Urk
Op Urk is Gloudemans als projectleiding betrokken bij de ontwikkeling van Schokkerhoek. Het betreft ...
Bron: Gloudemans
37 dagen | Ladder voor duurzame verstedelijking
Bij verschillende projecten krijgt Gloudemans te maken met de Ladder voor duurzame verstedelijking, ...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure